Wie verdient de Cultuurprijs Echt-Susteren 2016?

De Klankbordgroep Cultuur roept langs deze weg de inwoners van de gemeente op om voor 1 november Banner 85x205 cm 4kandidaten voor te dragen voor de Cultuurprijs Echt-Susteren 2016. Met deze prijs wil men personen, verenigingen, stichtingen, instellingen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het zonnetje zetten. Wellicht kent u iemand in uw omgeving die zich onvermoeibaar blijft inzetten als persoon of als groep op gebied van cultuur. Het culturele vlak moet daarbij heel breed worden gezien. Het gaat over o.a. muziek, literatuur, theater, dans, beeldende kunst, architectuur, fotografie, cultuureducatie, folklore, geschiedbeoefening, erfgoed, archeologie, enz., zowel binnen professionele als amateurkunst.

De voordracht
Vindt u, dat een persoon, vereniging, stichting, instelling of organisatie deze prijs meer dan verdient, stuur dan uw voordracht naar Stichting Menswel, t.a.v. Cultuurcoach M. van der Vleuten, Châtelainplein 31, 6102 BB in Echt of naar cultuurcoach@menswel.nl. Geef bij de voordracht duidelijk met redenen omkleed aan waarom deze kandidaat de cultuurprijs verdient. Criteria zijn o.a. het belang en de meerwaarde voor de gemeenschap, de originaliteit en vernieuwende initiatieven. Wees daarom zo volledig mogelijk en onderbouw uw argumenten. Voor alle duidelijkheid: men kan zichzelf niet voordragen!
Uw voordracht zien we graag tegemoet vóór 1 november a.s.!

De cultuurprijs werd in 2014 ingesteld door het gemeentebestuur van Echt-Susteren. De eerste cultuurprijs in 2014 ging naar de vrijwilligers van het Museum van de Vrouw in Echt. Afgelopen jaar werd de Cultuurprijs 2015 toegekend aan beeldend kunstenaar Lei Hannen.

Een onafhankelijke selectiecommissie bespreekt de voorgedragen kandidaten. Deze commissie draagt tot slot een winnaar voor aan het gemeentebestuur. De uitreiking van de prijs door het gemeentebestuur, bestaande uit een oorkonde en een kunstwerk, zal medio januari 2017 plaatsvinden tijdens een bijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers uit het culturele veld worden uitgenodigd.