Oproep Sjarabang-kunstproject 2017

Voor de vijfde keer wordt dit jaar in de gemeente Echt-Susteren het kunstproject Sjarabang georganiseerd als onderdeel van de CultuurEStafette 2017. Zaterdag 10 juni zal de opening plaatsvinden van Sjarabang Echt-Susteren. De organisatie is in handen van de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren en het thema van de cultuurzomer is dit jaar FEEST!

Het project is een unieke mogelijkheid tot samenwerking tussen organisaties, verenigingen en clubs in de breedste zin van het woord: scouting, fanfare, senioren, sportclubs, scholen, zangkoren, enz., in alle kernen van de gemeente Echt-Susteren. Het is de bedoeling om een tijdelijk kunstwerk te maken, dat een plaats krijgt in de openbare ruimte van de eigen kern. Daarnaast is vanaf de officiële opening op 10 juni een fietsroute beschikbaar langs de verschillende kunstwerken in de diverse kernen, zodat naast de inwoners ook bezoekers en andere belangstellenden de hele zomer door kunnen genieten van een eigentijdse kunstzinnige vormgeving van het thema FEEST!

Sinds 2013 wordt met het Sjarabang project op speelse, kunstzinnige wijze gekeken hoe groepen binnen de kernen van de gemeente elkaar vinden en invulling geven aan het thema. Tijdens voorgaande edities waren de thema’s het eigen karakter van de wijk of kern, wat ons heilig is, vrijheid voor onze kinderen en verleden jaar JONG! . Ieder jaar worden er bijzondere creaties gemaakt. Meer informatie vind je hier.

Aanmelden: Heb je een idee, meld je dan aan via sanne.hermans@menswel.nl of 0475-484848 en ga de uitdaging aan om een geheel eigen invulling te geven aan het thema FEEST. Aanmelden graag vóór 10 mei.

Dit jaar is het Sjarabang-project tevens aangesloten bij de IKtoon campagne. Dit is een landelijke kunstcampagne in de maand juni. Overal in het land wordt kunst getoond op alle denkbare manieren. Met IKtoon geven culturele instellingen, verenigingen, vakdocenten en amateurkunstenaars verspreid door Nederland een positieve impuls aan het draagvlak voor kunst en cultuur. Voor meer informatie over de IKtoon campagne ga naar www.iktoon.nl
We horen graag als je mee wil doen!