Klankbordgroep Cultuur
De gemeente Echt-Susteren heeft in 2005 een Klankbordgroep Cultuur ingesteld. Deze bestaat uit een aantal vrijwilligers met hart voor cultuur en verstand van zaken over beeldende kunst, muziek, cultureel erfgoed, enz. Hun taak is de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van cultuur. De Klankbordgroep stelt activiteiten en projecten voor om de inwoners van Echt-Susteren meer met verschillende uitingen van cultuur in aanraking te laten komen.
Ook wordt de klankbordgroep cultuur gevraagd vertegenwoordigers te leveren voor werkgroepen zoals het Comite Open Monumentendag en de werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte.

Cultuureducatie
Sinds 2010 wordt een kunstmenu georganiseerd voor de 13 basisscholen in de gemeente. De leerlingen worden in contact gebracht met dans, muziek, theater en beeldende kunst. Ook wordt aandacht besteed aan nieuwe media en cultureel erfgoed. Dit alles natuurlijk in goed overleg met de basisscholen. Een hele planning, want het gaat in totaal om ruim 100 klassen die een voorstelling/ concert bijwonen of zelf aan de slag gaan door middle van een workshop.

Cultuurzomer en Sjarabang
De Cultuurzomer Echt-Susteren komt uit de koker van de Klankbordgroep Cultuur:
Er worden exposities in het gemeentehuis georganiseerd, er wordt een folder uitgebracht met activiteiten van verschillende culturele organisaties en de cultuurcoach organiseert jaarlijks een Open Podium, waar jeugd en jongeren hun talenten kunnen laten zien. Ook andere activiteiten worden geinitieerd of ondersteund.

Een onderdeel van de Cultuurzomer is Sjarabang. Hierbij kunnen inwoners van elke kern/dorp een tijdelijk kunstwerk bedenken en maken, dat uitdrukking geeft aan het specifieke karakter van het dorp en zijn inwoners. Ieder jaar wordt er gewerkt vanuit een thema. Onderdeel van het project is ook een fietsroute, die de verschillende kunstwerken verbindt.
Voor meer informatie en foto’s van het Sjarabang-project klik op de rubriek Sjarabang.