Stichting Kunst -en Cultuurraad

In 2019 is, in samenwerking met het gemeentebestuur de “Stichting Kunst- en Cultuurraad” opgericht. Deze stichting kwam voort uit de “Klankbordgroep Cultuur”, die in 2006 is gestart. Was de Klankbordgroep in principe een adviesorgaan voor het gemeentebestuur, de Kunst-en Cultuurraad kreeg een bredere taak. Zij wil een spin in het web van de cultuur in de gemeente Echt-Susteren zijn. Naast het adviseren van het gemeentebestuur, voeren we diverse projecten uit, zoals het Open podium en de Cultuurprijs .Verder willen we een cultuuragenda gaan verzorgen, waar alle culturele verenigingen gebruik van kunnen maken.

Graag ondersteunen we ook culturele activiteiten van verenigingen of organisaties. Tenslotte mag ook het onderwijs een beroep op ons doen.
In ons bestuur is er expertise voor wat betreft muziek, theater, beeldende kunst en cultuureducatie.

Op deze site vindt u meer over onze activiteiten, die wij mede dankzij een gemeentelijke subsidie kunnen realiseren. Klik hier om rechtstreeks naar de cultuurkalender van 2021 te gaan.

Nieuws:
Op 9 april 2022 vindt in Nieuwstadt een grote opvoering plaats van het Passieverhaal, in het dialect “t Passieverhaol”.
Voor het belangrijkste decorstuk, het kruisbeeld, worden ontwerpers in de regio uitgedaagd, een ontwerp in te dienen, deadline 31 juli 2021.
Klik hier voor meer informatie.

Wilt u ook graag een steentje bijdragen aan het culturele leven in onze mooie gemeente? U bent van harte welkom. Als lid van het bestuur, of als lid van een werkgroep bij het organiseren van een project.