Stichting Kunst -en Cultuurraad

In 2019 is, in samenwerking met het gemeentebestuur de “Stichting Kunst- en Cultuurraad” opgericht. Deze stichting kwam voort uit de “Klankbordgroep Cultuur”, die in 2006 is gestart. Was de Klankbordgroep in principe een adviesorgaan voor het gemeentebestuur, de Kunst-en Cultuurraad kreeg een bredere taak. Zij wil een spin in het web van de cultuur in de gemeente Echt-Susteren zijn. Naast het adviseren van het gemeentebestuur, voeren we diverse projecten uit, zoals het Open podium en de Cultuurprijs .Verder willen we een cultuuragenda gaan verzorgen, waar alle culturele verenigingen gebruik van kunnen maken.

Graag ondersteunen we ook culturele activiteiten van verenigingen of organisaties. Tenslotte mag ook het onderwijs een beroep op ons doen.
In ons bestuur is er expertise voor wat betreft muziek, theater, beeldende kunst en cultuureducatie.

Voor 2020 stond op het programma:

  • De gemeentelijke cultuurprijs. Deze is op zondag 26 januari door wethouder Marian Bruijsten uitgereikt aan zanggroep “Mes Amis “ uit Koningsbosch
  • Open podium stond voor april op het programma. Wordt uitgesteld naar 2021.
  • Sjarabang: Een kunstproject met als thema :”75 jaar vrijheid”. Wordt uitgesteld naar 2021.
  • 2 Exposities. Uitgesteld
  • Kidor (kunst in de openbare ruimte). Een werkgroep is ondanks corona bezig met het voor publiek toegankelijk maken van kunst in onze gemeente. We houden u op de hoogte van de eerste resultaten.
  • Weekend Klinkend Erfgoed. Een weekend met klokken, orgels, pierementen, jachthoorns….
    Is uitgesteld naar 2021. We houden u op de hoogte.

Op deze site vindt u meer over onze activiteiten, die wij mede dankzij een gemeentelijke subsidie kunnen realiseren.

Wilt u ook graag een steentje bijdragen aan het culturele leven in onze mooie gemeente? U bent van harte welkom. Als lid van het bestuur, of als lid van een werkgroep bij het organiseren van een project.