Erfgoed Weekend

In het verleden was in onze gemeente jaarlijks de open monumentendag en de archeologiedag. Het gemeentebestuur heeft in 2019 besloten deze twee evenementen samen te voegen en jaarlijks in het voorjaar een erfgoed weekend te organiseren. Uit de werkgroep Open monumentendag en de Archeologiewerkgroep is een nieuw actiecomité geformeerd, dat onder auspiciën van de Stichting Kunst- en Cultuurraad dit weekend organiseert. In april 2020 was het eerste Erfgoed weekend gepland. Het onderwerp: “Klinkend Erfgoed”.
De coronapandemie heeft roet in het eten gegooid. We streven ernaar, het festival in het voorjaar van 2021 te laten doorgaan. We informeren u zo spoedig mogelijk.