Kunst in de openbare ruimte

Koraal: Ambachtsschool Kerkveldsweg West in Echt

Een kunstwerk in beton van de kunstenaar Piet Killaars. (Tegelen 1922 – Maastricht 2015)

Het dateert uit de periode 1968 – 1970, waarin Piet Killaars niet meer streeft naar vormen uit de leefwereld, maar zuiver plastisch te werk gaat. In 2014, toen het schoolgebouw werd omgevormd tot een wooncomplex ondernam Jos Meeuws actie voor het behoud van het kunstwerk, dat door weer en wind was aangetast. Samen met de kunstenaar maakte het gemeentebestuur een plan voor een opknapbeurt en zocht men naar een mogelijk nieuwe locatie. Uiteindelijk kwam “het koraal” na een grondige restauratie weer op zijn oorspronkelijke plek terug. Piet Killaars heeft de herplaatsing jammer genoeg niet meer kunnen meemaken. Het kunstwerk geeft op monumentale wijze maat aan de open ruimte vóór het historische gebouw.
In aluminium is het koraal in het klein te bewonderen in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.
Foto Leo Kornips