De cultuurprijs Echt-Susteren

Het culturele leven in onze gemeente is zeer kleurrijk. Naast de professionele kunstenaars die we in ons midden hebben beoefenen velen allerlei disciplines in de amateurkunst. Dit alles is mogelijk door de inspanningen van velen. Het zijn de bestuurders van verenigingen, enthousiaste organisatoren, noeste werkers, die dit alles mogelijk maken.
Daarom heeft het gemeentebestuur in 2014 het initiatief genomen tot het instellen van een jaarlijkse cultuurprijs. Een prijs, die wordt uitgereikt aan verenigingen, personen of organisaties die opmerkelijke, originele activiteiten hebben ontplooid als bijdrage aan het culturele leven. De genomineerden worden voorgedragen door inwoners van Echt-Susteren. Een onafhankelijke jury beoordeelt de voordrachten en geeft het advies voor de cultuurprijs.

De prijs, een bronzen kunstwerkje, ontworpen door de kunstenaar Lei Hannen verbeeldt een zwengel, waarmee de uitverkorene het culturele leven nog een extra zetje kan geven.

We houden u op de hoogte van de volgende editie.