Sjarabang

Deze enigszins merkwaardige titel staat voor een beeldend project, dat dit jaar al aan de achtste editie toe is.
Met het project Sjarabang daagt de Stichting Kunst-en Cultuurraad verenigingen en organisaties, maar ook individuele inwoners uit, zelf iets moois, iets met betekenis aan de woonomgeving toe te voegen. Het te maken kunstwerk moet zodanig stevig zijn, dat het de weergoden gedurende de zomer kan weerstaan. Er is een tegemoetkoming in de kosten van het materiaal.
Veel “Sjarabangkunst” wordt echter zo degelijk gemaakt, dat ze jaren stand houdt. Door de Sjarabang-kunst is onze gemeente al heel wat mooier geworden.
Er wordt elk jaar een fietsroute opgezet, die langs de actuele Sjarabangkunst voert.

We willen de kunstwerken graag in het voorjaar van 2021 onthullen, als de omstandigheden dit toelaten.