Sjarabang 2021


In het kader van Sjarabang 2021 zijn de volgende kunstwerken onthuld:
Pepinusbrug 6 6102 RJ Pey

De Stichting “ Op vleugels der vrijheid” creëerde bij haar monument voor de omgekomen Geallieerde vliegtuigbemanning een bijzonder kunstwerk.
Duizenden klaproosjes door tientallen vrijwilligers en deelnemers aan huiskamerprojecten vervaardigd, zijn aangebracht op een kastanjeboom vóór de Trappistenabdij Lilbosch.
Klaproosjes of “poppies” als symbool voor de gevallenen tijdens WO II op de wortels en boomstam voor de vrede die zo bevochten is.
De spelende kinderen als symbool voor onze vrijheid.

Pepinusbrug 2 6102RJ Pey

Kinderen, verblijvend in het AZC in Echt krijgen dankzij inzet van vrijwilligers de mogelijkheid op vrije middagen met hun handen creatief bezig te zijn.
Het woord “vrede” is voor hen een droom, gezien de situatie waarin zij verkeerden.
Toch blijven kinderen vol optimisme en plezier, gezien de veelkleurige werkjes, die als een omarming rond de bomen bij de ingang van het AZC zijn aangebracht.

Caulitenstraat 4 6112AL Sint Joost

Het dorp Sint Joost, in de laatste weken van WOII zwaar getroffen en als laatste dorp in onze gemeente bevrijd is mede door grote saamhorigheid opgebloeid. Het kunstwerk, dat mede tot stand kwam door nijvere handen van de jeugdfanfare, ondersteund door de Dorpsraad, beeldt dansende kinderen uit rond het symbool van de vrede. Op de rand de tekst van het thema; ”All we are saying, give peace a chance” in het dialect “Ech laeve is vrede gaeve”.
Harlindestraat 10 6101DS Echt

Ook in het onderwijs is bevrijding, vrijheid en vrede een thema dat er toe doet.
De komende generatie moet beseffen, dat de bevrijding zwaar bevochten is en dat vrede in onze samenleving geen vanzelfsprekendheid is maar een “werkwoord”.
Het team van de Angelaschool in Echt heeft het sjarabang project in 2020 bij de viering van 75 jaar bevrijding opgepakt als één van de jaarlijkse culturele projecten.
Onder leiding van een kunstenares heeft de schooljeugd het thema ”Ech laeve is vrede gaeve” voor jaren vorm gegeven.

Millenerstraat 4 6118CB Nieuwstadt
In Nieuwstadt heeft de Stichting Tiba het thema bevrijding en vrede als startpunt genomen voor haar grote “Passion” project, dat in 2022 plaats heeft.
Vrijwilligers uit de regio, ook uit Duitsland en België maakten vredesduiven.
Ook jeugdclubs en huiskamerprojecten namen deel.
Afhankelijk van de gebruikte materialen zullen de kunstig gemaakte vogels in deze zomer te bewonderen zijn.
foto: Jan Valentijn