Cultuurprijs 2016 voor Piet Aben

Piet Aben uit Pey-Echt heeft zondag 15 januari jl. de Cultuurprijs 2016 van de gemeente Echt-Susteren ontvangen uit handen van wethouder Peter Pustjens. De prijs werd hem toegekend voor zijn verdiensten op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord.

Wethouder Pustjens roemde met name de veelzijdigheid van Aben en noemde “de cultuur het cement van de samenleving”. De uitreiking vond plaats in de hal van het gemeentehuis.
Een kleine greep uit de vele activiteiten waarbij Aben betrokken is of is geweest:spelend lid van fanfare St. Joseph uit Pey, staflid Kreato, jurylid, spelend lid van het Reünieorkest Limburgse Jagers, programmamaker en presentator bij de Lokale Omroep Echt-Susteren, schrijver van 22 winnende sjlagers van de Aester Sjaelen Uul uit Pey, lid van de hoofdjury en streekjury van het Limburgs Vastelaoves Leedjes Konkoer, lid van het Limburgs Kènjer Vastelaoves Leedjes Konkoer, lid en tot voor enkele jaren voorzitter van de Stichting 4 mei herdenking Echt-Susteren, lid van de Majorclub Susteren, lid van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid, lid en bestuurslid van Veldeke Krink Ech, mede-initiatiefnemer van declamatiewedstrijden in het dialect voor de jeugd in Echt en cursusleider bij de dialectcursus van Veldeke in Echt. Verder werkte Piet Aben mee aan diverse uitgaven en projecten zoals het boek Op het oorlogspad…, het Brónsgreun Beukske,’t Plat liktj oppe straot en Recepte oet de Käökelaaj en lesbrieven over volksculturele onderwerpen. Verder is hij lid van de Orgelkring Midden-Limburg, enz. enz. De lijst met activiteiten is veel uitgebreider dan men zou verwachten van de oud-onderwijzer en hoofd der school in Pey.

Jurywoordvoerder Paul Opgenort sprak de waardering uit voor het vele werk dat door Aben is gedaan voor de cultuur en cultuurbehoud binnen de gemeenschap. Naast het bronzen kunstwerk ’t Zwingelke, als symbool voor het aanjagen van de cultuur binnen de gemeente, ontving Aben de bijbehorende oorkonde.

Aben sprak in een kort dankwoord dat hij vereerd was met de prijs, maar meer nog dat hij zijn kennis op anderen kan en mag overdragen: “Een prijs krijgen voor je hobby’s dat is echt een eer”.

Door Cor Voorter