t Passieverhaol: Ontwerp gevraagd


Op 9 april 2022 vindt in Nieuwstadt een grote opvoering plaats van het Passieverhaal, in het dialect
“Passieverhaol”. Honderden deelnemers, acteurs, zangers, vertellers zijn al een jaar bezig dit
evenement tot een groot succes te maken.
Voor het belangrijkste decorstuk, het kruisbeeld, worden ontwerpers in de regio uitgedaagd, een
ontwerp in te dienen.

Ontwerpen kunnen ingediend worden tot 31 juli 2021, via tpassieverhaol@outlook.com

Alle ontwerpen worden tijdens het evenement in april 2022 tentoongesteld.

Zie voor afmetingen en voorwaarden de website van het project:
https://www.tpassieverhaol.com/audities