Cultuur moet jongeren uitdagen!

Echt-Susteren – Op bijgevoegde foto staan vier muzikanten van Fanfare St. Joseph – Pey.
Even voor alle duidelijkheid, ze hebben géén prijs gewonnen, zijn niet geslaagd voor een examen en ze zijn ook niet jarig! De bloemen hebben ze verdiend door de uitdaging aan te gaan om als gelegenheidsensemble een deel van de muzikale omlijsting bij de uitreiking van de Cultuurprijs 2017 van de gemeente Echt-Susteren, zondag 21 januari jl., voor hun rekening te nemen.

Steeds vaker is er sprake dat veel verenigingen te maken hebben met vergrijzing binnen hun geledingen. Één specifieke reden is niet te geven, maar jongeren voelen zich vaak buiten spel gezet als ouderen anders denken over een uitgestippeld beleid. Vaak worden verenigingen die actief zijn op culturele vlak door jongeren weggezet als oubollig, ouwe meuk en nog meer termen die jongeren bezigen. Toch zijn er verenigingen die jongeren wél aan zich weten te binden. De verenigingen die dit weten te bereiken, luisteren naar wat jongeren willen. De ervaring leert dat luisteren werkt en vaak tot compromissen leidt, waarbij ouderen en jongeren elkaar vinden.

Uw scribent was zo vrij (of zo brutaal als u dat wenst), in de aanloop naar de programmering rond de uitreiking van de cultuurprijs, Emma, Christel, Vivian en Lars uit te dagen om muzikaal hun steentje bij te dragen. Met dien verstande dat ze alles zelf zouden regelen. Van toestemming vragen aan het bestuur, de muziekkeuze, het repetitieschema, foto regelen, enz., enz.. Het resultaat zondag jl. waren enthousiaste reacties en complimenten aan hun adres, maar ook uitnodigingen om bij andere gelegenheden te komen musiceren! Deze vier saxofonisten kun je terecht een visitekaartje voor Fanfare St. Joseph – Pey noemen!

Tegelijkertijd mag, nee moet je de vraag stellen of je jongeren niet juist hun eigen verantwoordelijkheid moet geven en hun enkel ondersteunen waar dat nodig is. Het is niet altijd nodig iemand aan het handje te pakken en dat handje vast te houden tot hij/zij er als een haas van door gaat. Als ouderen eens zouden willen luisteren naar jongeren, dan zullen ze snel gaan beseffen dat ze veel van jongeren kunnen leren! Dat heet netjes gezegd, ongeacht leeftijd open staan voor nieuwe zaken. Kom vooral niet met clichés als tien, twintig of dertig jaar geleden deden we dit of dat op deze manier. Tijden veranderen, verander mee! Gegarandeerd cultuur in de breedste zin van het woord niet (altijd) aan leeftijd is gebonden!

Emma, Christel, Vivian en Lars het applaus was jullie directe beloning. De bloemen onderstrepen dat jullie de aangegane uitdaging met mij glansrijk hebben gewonnen!
Chapeau!

Cor Voorter