“Politiek, wilt u daar appelmoes bij?”

Kennis maken met politiek op een nieuwe manier met Martijn van Helvert en Rens Raemakers

Op 3 november 2017 start een nieuw lesprogramma voor 140 leerlingen 4 havo/vwo op het Connect College in Echt-Susteren. Samen met de gemeente Echt Susteren en de trainees van RichtingZuid (een traineeprogramma op initiatief van de Provincie Limburg) gaan de leerlingen van 4 havo/vwo aan de slag met een verkiezingsprogramma, campagne en debat.

De aftrap vindt plaats op 3 november in de vorm van een kick-off event. Tijdens de kick-off staat kennis over politiek centraal. Samen met onder andere de Limburgse Tweede Kamerleden Martijn van Helvert (CDA) en Rens Raemakers (D66) verkennen we het belang van politiek. Ook wordt er met jonge politiek actieve mensen gesproken, en testen we de kennis van de leerlingen door middel van een quiz.

Het lesprogramma

Voor het eerst naar de stembus om met een rood potlood een cirkel in te kleuren. Sommige van ons twijfelen nog, anderen zijn zeker van hun keuze. Hoe bewust is iemand van (het gevolg van) zijn keuze wanneer hij voor het eerst gaat stemmen? Jongeren maken zich vaak wel zorgen over maatschappelijke problemen, maar zijn zich niet bewust van de politieke keuzes en ontwikkelingen die hierin een rol spelen en invloed op uitoefenen.

Politiek wekt onder jongeren vaak desinteresse en cynisme op. Terwijl politiek direct het belang van de burger raakt. Tijd dus om daar verandering in te brengen! Het Connect College biedt vanaf november samen met de gemeente Echt-Susteren en trainees van RichtingZuid een nieuw interactief lesprogramma aan. In het lesprogramma komen verschillende onderdelen van politiek aan bod en worden de leerlingen geconfronteerd met keuzes en gevolgen van politiek.

Door middel van vier bijeenkomsten werken we met de leerlingen aan kennis, competenties en vaardigheden. Leerlingen leren niet alleen het politieke systeem kennen, ze leren ook zichzelf te verplaatsen in verschillende standpunten en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de politiek. Het lesprogramma beoogt het politiek bewustzijn onder jongeren te vergroten, en de jongeren handvatten te geven zodat zij zelf het verschil kunnen maken.

Over RichtingZuid

RichtingZuid is een regionaal traineeprogramma waarin Provincie Limburg en diverse Limburgse gemeenten samenwerken. In een tweejarig traject worden jonge professionals klaargestoomd om te werken binnen de overheid. De trainees van RichtingZuid constateren dat politiek bewustzijn onder jongeren van groot belang is. Politiek bewuste jongeren kunnen ontwikkelingen in de samenleving beter begrijpen en daarmee ook de keuzes die de politiek hierin maakt. De trainees van RichtingZuid hebben het heft in eigen handen genomen en een lesprogramma ontwikkeld om de interesse in de politiek aan te wakkeren dan wel te vergroten onder jongeren.