Voordracht Cultuurprijs 2017 Echt-Susteren

Voordracht Cultuurprijs Echt-Susteren 2017 

Tot woensdag 1 november a.s. kunnen kandidaten worden voorgedragen voor de jaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Echt-Susteren. Met deze prijs wil men personen, verenigingen, stichtingen, instellingen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, in het zonnetje zetten. De Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren roept langs deze weg de inwoners van de gemeente op, om kandidaten voor de Cultuurprijs 2017 voor te dragen. Wellicht kent u iemand of meerder personen in uw omgeving die zich als persoon of als groep onvermoeibaar blijft/blijven inzetten op het gebied van cultuur. Het culturele vlak moet daarbij heel breed worden gezien. Het gaat over o.a. muziek, literatuur, theater, dans, beeldende kunst, architectuur, fotografie, cultuureducatie, folklore, geschiedbeoefening, erfgoed, archeologie, enz., zowel binnen de professionele als amateurkunst.

De cultuurprijs werd in 2014 ingesteld door het gemeentebestuur van Echt-Susteren. De eerste Cultuurprijs in 2014 ging naar de vrijwilligers van het Museum van de Vrouw in Echt. In 2015 werd de prijs toegekend aan Lei Hannen en in 2016 viel de eer te beurt aan Piet Aben.

De voordracht/criteria

Belangrijk om te weten is dat de cultuurprijs per definitie géén oeuvre-prijs is!

Een bijzonder project dat in 2017 binnen de gemeente Echt-Susteren heeft plaatsgevonden, kan ook in aanmerking komen voor de cultuurprijs. Vindt u, dat een persoon, vereniging, stichting, instelling, organisatie of een bijzonder project deze prijs verdient, stuur dan uw voordracht per brief naar Stichting Menswel, t.a.v. Cultuurcoach Rick Vechel,  Châtelainplein 31, 6102 BB in Echt of per mail naar: rick.vechel@menswel.nl

Geef bij de voordracht duidelijk met redenen omkleed aan waarom deze kandidaat de cultuurprijs verdient. Criteria zijn o.a. het belang en de meerwaarde voor de gemeenschap, de originaliteit en vernieuwende initiatieven. Wees daarom zo volledig mogelijk en onderbouw uw argumenten. Voor alle duidelijkheid: men kan zichzelf niet voordragen. Graag per post de voordracht in een gesloten envelop met de vermelding “Vertrouwelijk/Cultuurprijs 2017”.

Een onafhankelijke jury bespreekt de voorgedragen kandidaten en draagt tot slot een kandidaat voor aan het gemeentebestuur. De uitreiking van de prijs, bestaande uit een oorkonde en een kunstwerk, zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2018 plaatsvinden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis te Echt, waarbij vertegenwoordigers uit het culturele veld worden uitgenodigd.

Uw voordracht zien we graag tegemoet vóór 1 november a.s.!

Cor Voorter