Website Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren in de lucht

Wethouder Pustjens lanceerde de website op 1 juni jl. (zie Galerij)

Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Tijdens een vergadering op 10 mei jl. van de raadscommissie Maatschappij, werd kort teruggekeken. Belangrijker is dat de Klankbordgroep in die tien jaar haar bestaansrecht heeft bewezen. De taak van het toenmalige college van de gemeente was kort samengevat “gevraagd en ongevraagd advies geven” over de meest uiteenlopende onderwerpen op het gebied van Kunst en Cultuur, waarbij toegankelijkheid op het gebied van cultuur in de breedste zin de insteek moest zijn. Kunst en cultuur is immers een onmisbare motor gebleken van de gemeenschap. Daarnaast werd het voor de Klankbordgroep mogelijk om initiatieven te ondersteunen, te initiëren en vorm te geven. Al dan niet samenwerkend met andere partijen.

Website
Bij het opmaken van de balans van deze tien jaar was een van de aandachtspunten de bekendheid van de Klankbordgroep Cultuur. Vandaar dat ook besloten is om zich meer publiekelijk te gaan profileren. Ook de bereikbaarheid voor verenigingen, instellingen en particulieren om de weg te vinden naar de klankbordgroep moet makkelijker en eenvoudiger.
Inmiddels is de eigen website in de lucht. Wethouder Peter Pustjens lanceerde op 1 juni jl. met een druk op de knop de nieuwe website. Enkele weken had Ben Haerkens nodig om de wensen te inventariseren hoe de website ingevuld diende te worden. Natuurlijk zullen de komende periode nog verbeteringen en aanpassingen plaatsvinden.
Zowel wethouder Pustjens, als ook voorzitter Gijzels van de Klankbordgroep Cultuur waren in hun nopjes met de website. Pustjens wees al tijdens de commissievergadering op het vele werk dat de Klankbordgroep Cultuur in die tien jaar heeft verzet.
Meer info: www.cultuurechtsusteren.nl